Mittatilauspuku – mitä, miksi ja miten?

Mittatilauspuvun teettäminen harkinnassa? Koska eri liikkeiden kevään mittapäivät ovat joko jo alkaneet tai viimeistään kohta alkamassa, on syytä nostaa ja päivittää viime keväänä julkaistu postaus ja pohdinta siitä, mistä mtm-hommassa on oikein kyse.

Mikä on mittatilauspuku?

Mittatilauspuku, mittapuku, mtm-puku – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mittatilauspuvulla – jonka lyhenne ”mtm” tulee englannin kielen sanoista made-to-measure – tarkoitetaan yleisesti asiakkaan mittojen ja valintojen mukaan tehtyä, mutta kuitenkin ulkopuolisessa tehtaassa valmistettua pukua. Monesti mittatilauspuku sekoitetaan puhuttaessa räätälinpukuun (bespoke), joka taas on alusta loppuun asiakkaalle tehdyn kaavan mukaan käsin valmistettu puku. Räätälinpuvun tilausprosessi on mittapukuun verrattuna huomattavasti pidempi ja pitää sisällään useamman sovituskerran ennen valmista lopputuotetta. Nykyään rajaa mitta- ja räätälintuotteiden välillä hämärtää entisestään monet valmis-, mittatilauspuku- sekä asustevalmistajat, jotka markkinoinnissaan käyttävät huoletta edellä mainittua, englanninkielistä bespoke-termiä. Tässä jutussa ei kuitenkaan käsitellä räätälinpukuja, vaan niihin tullaan perehtymään kevään aikana tarkemmin erillisessä kirjoituksessa.

Mittapuku vai valmispuku?

Jokaisella miehellä pitää olla vähintään yksi hyvin istuva puku. Mutta pitääkö jokaisella miehellä olla mittatilauspuku? ”MTM vai RTW” on kysymys, johon foorumeilla, blogeissa ja kirjallisuudessa näkee vastauksia puolesta ja vastaan. Oma näkemykseni on, että ei välttämättä. Mittatilauspuvun edut ovat lyhyesti seuraavat:

  • valinnanvapaus
  • istuvuus

Ja nämä nimenomaan tässä järjestyksessä. On selvää, että suurimmalle osalle valmispuvuista (ready-to-wear) ei löydy vaihtoehtoa, joka istuisi suoraan hyllystä, ilman minkäänlaisia muokkauksia. Itse asiassa tällaiset henkilöt ovat hyvin harvassa, mutta heitäkin on. Heille mittatilauspuku ei siis istuvuuden puolesta välttämättä tarjoa lisäarvoa valmispukuihin verrattuna. Jos kuuluu tähän ryhmään, eikä puvulle ole juurikaan kuin satunnaista käyttöä, voi rahat olla fiksumpaa sijoittaa muualle kuin mitttapukuun. Toinen ryhmä on henkilöt, jotka voivat löytää puvun jonka istuvuus on siinä määrin kunnossa, että vaatturin tai ompelijan tekemillä muokkauksilla valmispuku saadaan istuvaksi. Tällaisia tyyppejä on jo huomattavan paljon enemmän. Viimeisenä on kolmas ryhmä, eli ne, joiden vartalon mittasuhteet ovat siinä määrin vaatevalmistajien mitoituksista poikkeavat, ettei sopivaa yksilöä valmispukuvalikoimista löydy. Ei edes sellaista, jota kannattaisi vaatturin toimesta lähteä korjailemaan. Tämä ryhmä on se, jolle mittatilauspuku istuvuus-näkökulmasta on paras – ja räätälinpukujen ohella ainoa – vaihtoehto.

Omasta mielestäni mittatilauspukujen etu kuitenkin on nimenomaan siinä, että puvun saa juuri sellaisella kankaalla ja niillä yksityiskohdilla, jotka itse pukuunsa haluaa ja joita voi olla vaikea valmisvalikoimista löytää. Toisaalta kannattaa muistaa myös, että harvoin mittatilauspuku kahteen ensimmäiseen ryhmään kuuluvillekaan huonommin istuu kuin kaapista jo löytyvät ja hyvin istuvat valmispuvut. Win-win-tilanne heille siis. Omasta kaapista löytyy tällä hetkellä sekä valmis- että mittatilaustuotteita ja molemmille on ehdottomasti paikkansa.

Mittatilauspuku - Vaatturiliike Sauma

Mittatilauspuvun yksityiskohtia – kevyt, rypytetty hartiarakenne.

Mittatilauspuvun hankinta?

Ensimmäisenä todettakoon se yksinkertainen totuus, että mittatilauspukua ei kannata hankkia netistä. Siinä missä paitojen tilaaminen toimijoilta kuten Luxire, Modern Tailor tai Proper Cloth voi onnistua aivan mainiosti itse kotona joko hyvin istuvasta paidasta tai vartalosta otettujen mittojen avulla, ei itselleni ole tullut vastaan vielä yhtään onnistunutta online-valmistajien mittatilauspukua tai -irtotakkia. Oppirahat tässä kohtaa kannattaa siis jättää maksamatta ja laittaa sukan varteen, vaikka sitten sitä ensimmäistä ”oikeaa mittatilauspukua” varten. Samaten unohtaisin – pienellä varauksella – myös Aasian kiertävät räätäli-ihmeet. Näiden kanssa voi toki onnistua ja säästöäkin tätä kautta kertyä muutama satanen, mutta uskallan väittää, että riski on silti liian korkea. Erityisesti, mikäli haussa on yhtään kevyempirakenteiset takit tai puvut.

Oma neuvoni on seuraava: kun olet ostamassa mittatilauspukua, etsi käsiisi toimija, joka a) on ammattitaitoinen, b) jonka kanssa voit keskustella puvun hankinnasta sekä siihen liittyvistä yksityiskohdista ja c) joka pystyy tarvittaessa tekemään itse pukuun tarvittavat muutostyöt tai jolla vaihtoehtoisesti on luottovaatturi näiden muutosten tekemiseen. Tärkeintä viimeisen kohdan osalta on varmistaa, että mahdolliset muutostyöt kulkevat myyjän itsensä kautta, jotta muutokset myös osataan ottaa tulevissa tilauksissa huomioon.

Toinen neuvo on miettiä, mihin käyttötarkoitukseen puku on tulossa. Tämä vaikuttaa osittain myös siihen, kannattaako ensin käydä läpi valmispukutarjontaa vai ryhtyä suoraan kaivaamaan mittanauhaa ja selaamaan kangaspakkoja. Mikäli haussa on puku, jota on tarkoitus käyttää pitkään ja hartaasti – esimerkiksi toimistokäyttöön tuleva bisnes-puku – kannattaa panokset laittaa laadukkaaseen kangasvalintaan ja niin kutsuttuun full canvas-rakenteeseen.

Full-canvas, half-canvas ja liimatuenta (fused)

Puvun käyttöikää mietittäessä yksi tärkeimmistä tekijöistä on valittava kangas. Kangastakin tärkeämmäksi nousee kuitenkin puvun rakenne. Puvun (tuki)rakenteesta puhuttaessa käytetään yleensä englanninkielisiä termejä full-canvas, half-canvas sekä fused. Tämä tarkoittaa tapaa, jolla puvun takin tukikangas on kiinnitetty. Näiden kolmen lisäksi on olemassa vielä täysin rakenteettomia (unconstructured) takkeja, joita näkee erityisesti tiettyjen italialaisvalmistajien irtotakkivalikoimassa. Alla oleva kuvaus eri rakenteiden eroista perustuu ”Made-by-Hand”-blogin pitäjä Jeffrey Diduchin Styleforumilla kirjoittamaan the difference between fused and canvassed suits-artikkeliin sekä Keikari-blogin tekstiin takeissa käytetyn tukirakenteen eroista.

Yksinkertaistettuna on olemassa kahdenlaisia puvun- ja irtotakkeja, liimatuettuja ja liimattomia. Liimattomassa rakenteessa luonnonmateriaaleista luotu irtoliina eli canvas kiinnitetään takin päälliskankaan ja vuorikankaan väliin ompelemalla se joko käsin tai koneella. Toinen, nopeampi, halvempi ja valitettavasti myös kestämättömämpi ratkaisu on kiinnittää tukikangas liimaamalla. Molempien liinoitustapojen tarkoituksena on antaa takille muotoa ja säilyttää tuo muoto. Etenkin irtoliinoituksella on lisäksi mahdollisuus korjata tai piilottaa puvun kantajan ruumiinrakenteen mahdollisesti mukanaan tuomia haasteita sekä heikkouksia.

Takissa käytettävät irtoliinat valmistetaan yleensä hevosen jouhista, kamelinkarvasta, villasta, mohairista, puuvillasta, pellavasta tai huovasta. Mittatilauspukua tilatessa voi tiedustella onko irtoliinan materiaaliin mahdollista vaikuttaa, tosin yleensä käytettävä materiaali on valmistajan itsensä päättämä. Full-canvas rakenteesta puhuttaessa tarkoitetaan menetelmää, jossa irtoliinoitus kattaa koko takin yläosan, hartioista takin helmaan. Half-canvas rakenteessa irtoliinoitus tehdään vain rintakehän alueelle. Irtoliinoituksen vahvuus on ennen kaikkea sen hengittävyys sekä muokkautuvuus, jonka avulla takki mukautuu käyttäjänsä päälle huomattavasti liimatuettuja takkeja luonnollisemmin ja paremmin. Irtoliinoitetun takin muotoa on myös helpompi jälkikäteen korjata, esimerkiksi prässäämällä. Erityisesti käyttömukavuudessa ero rakenteiden välillä tulee siis vääjäämättä näkyviin.

full-canvas rakenne

Irtoliinoitus hartiasta takin helmaan. Kuva: styleforum.net

puvun rakenne - half canvas

Half canvas – irtoliinoitus vain takin yläosassa. Kuva: styleforum.net

Liimatuetut takit ovat irtoliinoitettuja uudempi keksintö. Liimatun takin suurin vahvuus on tuotantokustannusten tippuminen, joka asiakkaalle tarkoittaa lähtökohtaisesti halvempaa hintaa. Valmistajan näkökulmasta positiivisena puolena on myös valmistuksen nopeutuminen. Liiimatun takin heikkoutena taas on sen jäykkyys. Takki ei käytössä mukaudu käyttäjänsä mukaan, vaan rakenne on ja pysyy jäykkänä. Liimatuetun takin kanssa olo voi myös helpommin muodostua tukalaksi, koska lämpö ja kosteus eivät lähtökohtaisesti haihdu takin alta minnekään. Lisäksi, mikäli takkia joutuu pesettämään, kannattaa huolehtia että pesula on asiansa osaava tai seurauksena voi olla – etenkin kaikkein halvimpien takkien osalta – käyttökelvoton rotsi.

Liimatuennassa käytetyt tekniikat ovat kuitenkin kehittyneet vuosien saatossa ja etenkin hyvin kevytrakenteisissa takeissa myös liimatuenta voi olla riittävä. Kannattaa siis testata ja pyrkiä löytämään itselleen sopiva vaihtoehto.

puvun rakenne - liimatuenta

Liimatuenta. Kuva: styleforum.net

 

Mittapuvun tilaaminen – Vaatturiliike Sauma

Miten mittatilauspuvun tilaaminen sitten tapahtuu? Itse omistan tällä hetkellä kolme mittatilauspukua; kaksi näistä on helsinkiläisen Vaatturiliike Sauman toimittamia ja kolmas Turussa sijaitsevan Herrainpukimon tuotos. Herrainpukimon puvusta on tulossa erillinen kirjoitus myöhemmin keväällä, joten alla on kuvattu prosessia Saumasta pukua tilatessa. Toki on sanottava, että itse tilausprosessissa ei juuri eroa ole toimijoiden välillä, vaan homma toimii, yksityiskohtien valintaa myöden, pitkälti samalla tavalla liikkeestä toiseen.

Kankaan valinta

Ensimmäinen askel – eli kankaan valinta on omasta mielestäni paras osa koko prosessia. On huomattava, että kankaan valinnan voi jättää myös vaikka viimeiseksi, mutta itse aloittaisin juuri tästä. Tämä siksi, että kankaan painolla, tekstuurilla ja kuosilla voi olla vaikutusta myös myöhempiin valintoihin, kuten puvun rakenteeseen.

Mittatilauspuku - kankaan valinta

Valmistajan mallikokonaisuuksista voi saada inspiraatiota kankaan valintaan.

Oikea kangas ja kuosi voi tulla eteen sekunneissa, toisaalta ”sen oikean” etsimiseen ja pohtimiseen saattaa joskus kulua viikkoja. Kangaspakkojen selaaminen on omalla tavallaan huumaannuttavaa puuhaa, jossa voi vierähtää tovi jos toinenkin. Mikäli et ole varma millainen kangas olisi omaan tarkoitukseen sopiva, ammattitaitoinen vaatturi osaa kyllä oikeilla kysymyksillä selvittää asiakkaan tarpeet ja tarjota mahdollisia vaihtoehtoja.

Sauman Private Label-mallistossa on parin pakan verran (noin 100 vaihtoehtoa) kankaita, joiden lähtöhinta – full-canvas rakenteella – asettuu noin 1100 ja 1400 euron väliin. Tämän lisäksi tarjolla on vaihtoehtoja useiden tunnettujen kangasvalmistajien – kuten Loro Piana, Holland&Sherry ja Dormeuil – mallistoista. Mikäli näistäkään ei löydy sopivaa tai asiakkaalla on valmiiksi hankittuna kangas, jota haluaisi pukuunsa käyttää, on tämäkin tietyissä tapauksissa mahdollista. Kannattaa muistaa, että erikoisempi kangas voi helposti jopa tuplata tai triplata mittapuvun hinnan verrattuna edellä mainittuun.

mittatilauspuku - sinisen sävyillä voittoon.

Sininen on aina varma vaihtoehto pukukangasta pohtiessa. Oikea sävy jää jokaisen harkittavaksi.

mittatilauspuku - harmaa kalanruotokangas sopii bisnekseen

Kalanruoto on hyvä vaihtoehto hillittyä tekstuuria etsivälle.

mittatilauspuku - paksumpi kangas talveen

Seuraava talvi jo mielessä – Holland&Sherryn valikoimaa hieman rohkeampaa vaihtoehtoa etsivälle

Mittatilauspuku Saumassa – Rakenne, sovituspuku ja yksityiskohdat

Toinen vaihe on puvun rakenteen valinta, jossa Sauma tarjoaa sauman (heh) valita Full Canvas- sekä Half Canvas-rakenteen väliltä. Mahdollisimman kevyttä vaihtoehtoa etsivällä on tarjolla myös täysin rakenteeton vaihtoehto. Tässä kohtaa kyse on ennen kaikkea siitä, millaista lookkia ja tuntumaa asiakas on hakemassa.

Puvun rakenteeseen ja valintaan liittyy myös puvun vuorauksen valinta. Vaihtoehtoja tässäkin on tarjolla kolme: kokovuoraus (full lining), puolivuoraus (half lining) sekä niin kutsuttu vuoraamaton versio, jossa toki siinäkin hartiat ja hihat suojataan vuorauksella.Vaihtoehtoja pohtiessa kannattaa jälleen miettiä käyttötarkoitusta – kuten onko puku tulossa ympärivuotiseen käyttöön vai ainoastaan tietyn sesongin puvuksi, toimistokäyttöön vai viikonloppujen baarikierroksille.

Kun päätökset puvun kankaan ja rakenteen osalta on saatu tehtyä, vuorossa on sovituspuvun päälle pukeminen ja mittojen ottaminen. Toisin kuin räätälinpukua, mittatilauspukua ei siis tehdä ja tilata pelkkään mittanauhaan tukeutuen. Sovituspukuun tehdään asiakasta koskevat merkinnät ja tämän jälkeen vaatturi siirtää mitat sekä sovituspuvun perusteella havaitut, tarvittavat muutokset tilauskaavakkeeseen ja välittää tiedot tehtaalle, jotta koneet saadaan käymään.

Mittatilauspuku - sovituspuku

Mittapuvun oikea koko haarukoidaan sovituspukua käyttämällä.

Sovituksen jälkeen siirrytään loppujen yksityiskohtien valintaan. Ja niitähän riittää. Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa siis hyvin moneen eri detaljiin. Varsinkin ensimmäistä mittatilauspukua tilatessa kannattaa kuitenkin tarkasti miettiä, mitkä ovat niitä yksityiskohtia, jotka oikeasti merkitsevät. Ja jos joku asia mietityttää, kannattaa sitä kysyä. Valinnanvapaus voi tuottaa hetkellisen vauhtisokeuden ja kannattaakin harkita, onko esimerkiksi fuksian punainen vuorikangas saati kontrastivärillä ommellut napinlävet vielä useamman kuukauden käytön jälkeenkin ”siisti juttu”. Tässäkin puvun käyttötarkoitus toki ratkaisee.

Ulkoisesti suurin merkitys takin yksityiskohtien osalta on kaulusmallin (ja leveyden) sekä taskujen mallin valinnalla. Kaulusten osalta lovikaulukset (notch lapel) ovat hieman hillitympi ja omasta mielestäni monikäyttöisempi valinta, kun taas pystykaulukset (peak lapel) sopivat erityisesti särmää ja hieman normaalista poikkeavaa bisnespukua etsivälle. Kaksiriviseen pukuun pystykaulukset ovat luonnollisesti ainoa mahdollinen valinta. Taskuvaihtoehtoista paikkataskut ovat harkinnanarvoinen vaihtoehto, mikäli takin rakenne on kevyt ja rotsia on tarkoitus käyttää myös irtotakkina, ilman puvun housuja. Bisnes- tai juhlakäyttöön tulevaan pukuun viistotaskut tai kahden kantin taskut ovat perinteisempi valinta. Puvun formaalius-asteeseen vaikuttaa taskujen lisäksi napitus sekä hartiarakenne. Saumassa tarjolla on hartiarakenteen osalta jopa viisi eri vaihtoehtoa. Perinteistä vaihtoehtoa etsivälle on tarjolla toppausta – joko paljon tai vähän, hieman kevyempää meininkiä hakevalla löytyy pehmeän hartialinjan vaihtoehto ja italialaiseen kukkoilumeininkiin voi valita täysin rakenteettoman, napolilaiseen tyyliin rypytetyn olkapään.

Kannattaa myös kiinnittää huomiota valintojen yhdenmukaisuuteen ja yhteensopivuuteen – kaikki yksityiskohdat eivät toimi yhdessä.

mittatilauspuku - yksityiskohtien valinta

Vaihtoehtoja takin taskumallien valintaan

Mittapuvun tilauksessa yksityiskohtia, joihin asiakas pääsee vaikuttamaan on sen verran paljon, että tilausta tehdessä saattaa iskeä jopa pienoinen turhautuminen. Näiden kanssa ei kuitenkaan kannata kiirehtiä. Perusasioissa ja yksinkertaisuudessa pysyminen auttaa, peruspukua hakiessa voi aivan hyvin mennä tietyillä ”oletuksilla” ja osaava vaatturi pystyy auttamaan valinnoissa. Listataan vielä muutama kohta, johon Saumassa tilausta tehdessä oli mahdollisuus vaikuttaa. Osa näistä kuuluu puvun hintaan riippumatta siitä, millaisen valinnan tekee, osalla – kuten puvun valmistukseen käytettävän käsityön määrällä – kuitenkin saattaa olla vaikutuksia siihen, paljonko rahaa tiskiin joutuu lopulta laittamaan.

  • Hihan viimeistely sekä napit – niin takin varsinainen napitus, kuin myös hihanappien määrä sekä se, haluaako takin hihoihin toimivat napinlävet
  • Halkioiden määrä ja malli
  • Takin vuorikangas
  • Housujen malli – laskosten määrä, taskujen malli sekä lahkeen viimeistely
  • Housujen vyötärö – vyölenkit vai sivukiristimet sekä mahdolliset henkselinapit
  • Nimikirjaimet – mahdollista saada joko takin kauluksen alle niskaan tai sisävuoreen
  • Käsityön määrä (vaikuttaa hintaan)
mittatilauspuku - kankaan valinta

Napit kannattaa mallita valittuun kankaaseen sointuvaksi.

Valmiin puvun sovitus ja viimeistely

Yksityiskohdat valittu ja homma sillä selvä? Ei suinkaan. Mittapuvun toimitus kestää normaalisti noin neljästä kuuteen viikkoon. Kun puku saapuu, on vuorossa sovitus. Tämä tuntuu monelta nettifoorumien – valmispukuja mittatilauspukuja vastaan puolustavalta – kriitikolta unohtuvan. Mittatilauspuku, etenkään ensimmäinen ei yleensä istu asiakkaalle täydellisesti heti tehtaalta tullessaan. Sauman Ollin ja Tuomon mukaan noin 60% tehtaalta saapuvista mittapuvuista tarvitsee vähintään hihojen tai lahkeiden pientä fiksaamista, ennen kuin puku voidaan asiakkaalle luovuttaa. Tässä kohtaa on hyvä palata ylempänä mittapuvun hankinta-kappaleessa mainittuihin neuvoihin. Mittatilauspuku kannattaa hankkia taholta, joka pystyy siihen tarvittavat muutokset tekemään ja tämän jälkeen kirjaamaan ne ylös, jotta seuraavaa pukua tilatessa ollaan jälleen askeleen lähempänä sitä suoraan paketista kuin hanska istuvaa yksilöä.

Puvun saapumisen jälkeisen sovituksen tarkoituksena on siis katsoa läpi mahdollisesti tarvittavat muutokset, jotta mittatilauspuku saadaan istumaan asiakkaan päälle, kuten kuuluu. Ja nämä korjaukset asiakas on luonnollisesti jo maksanut puvun ostaessaan. Joskus voi käydä niin, että hiomista joudutaan tekemään toisenkin kerran, mutta näissä hommissa se on niin, että lopputulos ratkaisee.

Yhteenveto

Valmispuku voi olla monelle riittävä ratkaisu. Itse kuitenkin kuulun siihen joukkoon, jonka esimerkiksi toimivat hihanapit takeissa tiputtaa usein pois mahdollisten ostajien joukosta. Toisaalta juuri haluttua kangasta, etenkään halutuilla yksityiskohdilla voi olla erittäin vaikea löytää. Jos istuvuus-ongelmat ja rajattu maku yhdistyvät, voi mittatilauspuku – räätälinpukujen lisäksi – olla ainoa vaihtoehto. Samaan johtopäätökseen näytti myös Ohituskaistalla-blogin Mika tulleen omassa mittapuku-pohdinnassaan. Ja kun kerran on siirtynyt full-canvas rakenteisiin (mittatilaus)pukuihin, voi paluu liimapukuihin, joista pahimmillaan joutuu maksamaan samoja hintoja, olla mahdotonta.

Ja vielä lyhyesti, mitä tuli alussa nähdyllä videolla tilattua. Itse päädyin lopulta hillittyyn, pohjaväriltään siniharmaaseen ja ruutukuvioiseen villakankaaseen, josta tehtiin kaksiosainen, hyvin kevytrakenteinen (unconstructured) puku. Takkiin 3-roll-2 napitus, hieman normaalia ylemmäksi asettuvat kauluslovet, kaksi paikkataskua, rypytetty hartia ja riittävä määrä käsityötä. Housuihin tuplalaskokset, vyölenkkien sijaan sivukiristimet ja henkselinapit sekä 5,5 sentin upslaakit. Uskallan väittää, että tällaista pukua en olisi löytänyt minkään valmistajan valmismallistosta.

Valmis mittapuku - vaatturiliike sauma

valmis mittatilauspuku - vaatturiliike sauma 2

Videon kuvaus ja editointi: Miki Pernu


Yksi vastaus artikkeliin “Mittatilauspuku – mitä, miksi ja miten?”

  1. […] Lue myös! Kannattaa tutustua myös DressLikeA- ja Tyylit-blogin ylläpitäjä Atte Rytkösen ansiokkaaseen mittapukuartikkeliin. […]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


Seuraavaksi